8 نکته در مورد حفاظت از يخچال و طول عمر آن

تعمیر یخچال فریزر در اصفهان : یکی از متداول ترین مشکلاتی که برای یک یخچال می تواند پیش بیاید مشکل برفک زدن است.

همه افرادی که یخچال های قدیمی را تجربه کرده اند کم و بیش با مشکل برفک و یخ زدایی از این یخچال ها دست و پنجه نرم کرده اند.
به طور کلی یخچال ها را از لحاظ سابقه و نحوه سرمایش می توان به سه دسته یخچال های قدیمی (کمبی) ، نیمه نوفراست و تمام نوفراست تقسیم نمود.

روش سرمایش یخچال های قدیمی با روش سرمایش یخچال های نوفراست کمی فرق دارد. یخچال های نیمه نوفراست ترکیبی از این دو نوع یخچال هستند.
در یخچال های قدیمی یک صفحه خنک کننده (تریزون) وجود دارد. با خنک شدن این صفحه داخل یخچال و محتویات آن خنک می شود.
تعمیر یخچال فریزر در اصفهان تولید برفک در این یخچال ها در درازمدت امری طبیعی است چون این یخچال ها از امکانات جدید برای آب کردن برفک ها برخوردار نیستند.
اما یخچال های نوفراست یا بدون برفک.
در این یخچال ها خبری از صفحه خنک کننده نیست. بلکه اول هوا در داخل یخچال خنک شده و سپس به داخل یخچال هدایت می شود.
این یخچال ها سیستم ذوب یخ دارند. دستور ذوب شدن توسط مغز متفکر یخچال یا همان برد الکترونیکی صادر شده ، برفک ها آب می شوند و از طریق کانال مربوطه به قسمت موتور منتقل شده و به خنک سازی موتور یخچال کمک می کنند.
با این توضیحات برفک زدن یخچال های نوفراست امری غیر طبیعی و فنی است و باید جدی گرفته شود.
اما دلایل عمومی برفک زدن در همه یخچال ها عمدتا این ۸ مورد است. با رعایت این موارد تا حد زیادی مشکل برفک یخچال رفع می شود.

They posted on the same topic

Trackback URL : https://cupdog04.werite.net/trackback/5562666

This post's comments feed